Opublikowano:

CZAKRA 3 OKA – podstawowe blokady + kamienie dla czakry trzeciego oka

Energia CZAKRY 3 OKA odpowiada za rozbudzoną intuicję, jasne przeczucia, dostęp do uniwersalnej wiedzy, kontakt z podświadomością oraz rozwiniętą wyobraźnię.

Jeśli więc energia płynie swobodnie przez ten ośrodek:

 • Masz doskonale rozbudzoną intuicję.
 • Wiesz co jest Twoją drogą życiową.
 • Często doznajesz natchnień, inspiracji.
 • Masz rozwiniętą wyobraźnię.
 • Snujesz refleksje na temat siebie oraz życia.
 • Odczuwasz energię.
 • Kreujesz radośnie swoje doświadczenia, dla Najwyższego Dobra

Czakra słabo rozwinięta (niski poziom energii w czakrze)

Dopuszczasz do siebie tylko to co możesz sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi. Odrzucasz prawdy duchowe. Twoje życie skupia się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb materialnych, nie rozwijasz się duchowo. Negujesz to czego nie możesz doświadczyć 5 zmysłami.

Czakra nadaktywna (za wysoki poziom energii w czakrze)

Przesadne wywyższanie duchowego rozwoju, a tym samym umniejszanie zwykłego, codziennego życia, poczucie wyobcowania, niechęć życia w materii biorąca się z poczucia tego, że to co widzialne jest gorsze od tego co niewidzialne, fiksacja na tym co pozamaterialne, pozazmysłowe, zjednoczenie z Bogiem to cel życia

Kamienie harmonizujące czakrę 3 oka: Szafir, tanzanit, fluoryt, sodalit, granatowy turmalin, ciemny ametyst, morion, lapis lazuli

W bransoletkach, które tworzę dla czakry trzeciego oka odnajdziesz energię sodalitu oraz lapisu lazuli

SODALIT

 • Wibracja sodalitu rozjaśnia umysł i polepsza koncentrację.
 • Pomaga łączyć logiczne myślenie z duchowością.
 • Pozwala spojrzeć swojemu właścicielowi na życie z nowej, lepszej perspektywy.
 • Wydobywa wewnętrzną mądrość i pozwala żyć zgodnie z nią.
 • Pomaga on na mętlik w głowie, natłok myśli, nieustanną gonitwę myśli, usuwając stare wzorce myślowe.
 • Wzmacnia szósty zmysł, stymulując intuicję i dając dostęp do uniwersalnej wiedzy.
 • Doskonały kamień na wszelkie egzaminy i wysiłek umysłowy.
 • Wzmacnia wiedzę oraz świadomość.
 • Napełnia spokojem, pomagając zachować zimną krew w trudnych do opanowania chwilach.
 • Łagodzi lęki i stres.
 • Pozwala odzyskać równowagę duchową po ciężkich przeżyciach.

 LAPIS LAZULI

 • Wibracje tego kamienia wzbudzają w osobie, która go nosi pierwotną radość i optymizm.
 • Wspomaga osoby nieśmiałe, które boją się odezwać w towarzystwie zwiększając ich pewność siebie.
 • Pomaga wyjść ze starych, ograniczających, wzorców myślenia i emocji.
 • Wzbudza przyjaźń i zrozumienie pomiędzy ludźmi.
 • Pomaga w zwalczaniu depresji i melancholii, wibrując radosną energią.
 • Przynosi mądrość kierując umysł do wnętrza i dając zrozumienie.

Zobacz bransoletki, które tworzę z energią wyżej wymienionych kamieni > BRANSOLETKI DLA CZAKRY 3 OKA


 

Opublikowano:

ŚWIADOMA INTUICJA – 7 sposobów na jej rozwinięcie

Intuicja to wszystko, co istnieje poza logiką, czasem, przestrzenią, prawem przyczyny i skutku, zbiorową nieświadomością i naszym fizycznym światem. Ponieważ wszystko istnieje równocześnie (a nie linearnie), wszystko, co jest poza fizycznym wymiarem (a więc również intuicja), już jest obecne w TERAZ.

Skoro jedyny czas, jaki istnieje, to chwila obecna, wszystko poza nią jest iluzją. Jest nią na przykład karma, rozumiana jako prawo przyczyny i skutku. Jeżeli wszystko istnieje teraz, nie ma przyszłości jako takiej – są tylko kolejne chwile obecne. Nie możemy więc mówić o przyszłości jako o skutku jakiejś przyczyny w teraźniejszości.

Jeśli chcemy posługiwać się słowem „karma”, musimy rozumieć je nie jako „przyczyna i skutek” czy „działanie z przymusu”, ale jako „działanie z wyboru”. Karma rozumiana jako prawo przyczyny i skutku oraz wszystkie narzędzia racjonalności mogą istnieć tylko w czasie linearnym, a więc poza chwilą obecną, co wskazuje na ich iluzoryczny charakter.

Intuicja to spontaniczne przeczucie, które jest zawsze właściwe, choć nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego tak czujemy. Jeżeli okaże się, że jakieś przeczucie było błędne, oznacza to, że nie była to intuicja, ale raczej przypuszczenie zrodzone z wyobraźni, pobożnego życzenia czy pragnienia.

PARADOKSY INTUICJI

Intuicja działa na zasadzie paradoksu. Ponieważ Istnieje ona poza linearnym czasem, nie można jej oczekiwać, choć możemy być na nią otwarci. Możemy się jej spodziewać, ale nie możemy przewidzieć, że na przykład za godzinę będziemy mieć przebłysk intuicji. Pojawia się ona zupełnie niespodziewanie i spontanicznie. Zawsze jest niespodzianką.

Intuicja przychodzi z wewnątrz. Choć może się nam wydawać, że jest ona przebłyskiem pochodzącym spoza nas, cały czas w nas istnieje. Chociaż nie mamy nad nią bezpośredniej kontroli, przyzwalamy, aby zaistniała przez nasze otwarcie i gotowość na jej przyjęcie.

Intuicja jest czymś bardzo osobistym i związanym z nami, a jednocześnie czymś obiektywnym i bez przywiązań.
Nie wpływamy na nią w żaden sposób. Po prostu jest. Intuicja jest wszystkim, czym nie jest racjonalność – dlatego ludzie opierają się jej i nawet zaprzeczają jej istnieniu. Kogoś, kto tak robi, można porównać do człowieka, który ma telefon, ale z niego nie korzysta, bo nie ma z kim rozmawiać.

Kiedy zaprzeczamy istnieniu intuicji, nie możemy jej skutecznie używać do swojego dalszego rozwoju. Ciągle będziemy ją mieli, ale nie będziemy jej ufać, a tym samym pozbawimy się cennego narzędzia, które może nas połączyć z naszym prawdziwym Ja.

Racjonalność pozwala nam rozumieć i posiadać wiedzę na jakiś temat, natomiast Intuicja prowadzi do prawdziwego poznania. Wiedza na temat czegoś uruchamia w naszym umyśle logiczne procesy, każe nam być racjonalnymi i tworzy dystans pomiędzy tym, który wie i przedmiotem poznania. W przeciwieństwie do wiedzy, prawdziwe poznanie uruchamia twórczą i intuicyjną część naszej natury oraz pozwala na intuicyjne połączenie z tym, co poznajemy. Racjonalność to stopniowe dochodzenie do logicznego zrozumienia, natomiast intuicja to bezpośrednie i natychmiastowe dotarcie do celu.

JAK ROZWIJAĆ ŚWIADOMĄ INTUICJĘ

Ludzie, którzy mają rozwiniętą intuicję, posiadają pewne wspólne cechy, które w naturalny sposób ułatwiają im otwarcie się na nią. Rozwijanie intuicji nie polega bowiem na robieniu czegoś, ale raczej na byciu pewnego rodzaju osobą. Intuicja oznacza raczej bycie niż robienie. Przyjrzyjmy się więc cechom rozwijającym świadomą intuicję.

1. Świadomość swojej wyjątkowości oraz jej pełna akceptacja.
Świadomość ta oznacza, że szanując i akceptując nakazy racjonalnego społeczeństwa, nie musimy ich ślepo słuchać. Nie musimy się buntować ani wchodzić w konflikt ze strukturami cywilizacji, jednak zamiast tańczyć jak nam zagrają, możemy rozwijać zaufanie do siebie.

2. Kochanie siebie samego i współodczuwanie.
Aby być gotowym na przeżycie czegoś magicznego, czegoś wykraczającego poza normalne doświadczenie, musimy siebie naprawdę kochać. Miłość jest fundamentem wszystkiego i kluczem do wszystkiego. Otwiera również drzwi do intuicji.

3. Elastyczność w zetknięciu z nowymi koncepcjami lub abstrakcyjnymi pojęciami.
Elastyczność oznacza otwartość na nowe rzeczy, chęć próbowania czegoś nowego, nawet ryzykowania. Jest ona przeciwieństwem utknięcia w starych wzorcach z przeszłości. Nawet w tych dziedzinach, które wydają się nam dobrze znajome, należy być otwartym na nowe możliwości i pomysły.

4. Odwaga.
Powinniśmy mieć odwagę stawić czoło swoim lękom, tym, którzy się z nami nie zgadzają, oraz realizować cały swój potencjał, czyli być tym, kim naprawdę jesteśmy. Potrzebujemy odwagi, bo bez niej nie poszerzymy swojej świadomości – tak samo jak nasi przodkowie potrzebowali odwagi, aby wyjść z jaskiń w nieznane. My wchodzimy w metafizyczną niewiadomą. Nie musimy obnosić się ze swoją odwagą, wystarczy, że będziemy mieć cichą odwagę zajrzenia w swoje wnętrze.

5. Akceptacja zarówno uczuć pozytywnych, jak i negatywnych.
Intuicja wyraża się za pomocą myśli, ale równie często za pomocą uczuć. Ten kanał musi więc być otwarty, a otwartość dla uczuć to nic innego, jak pozwalanie na ich istnienie l odczuwanie, bez utożsamiania się z nimi czy zatracania się w nich.

6. Ufność.
Ufność to otwartość na błędy. Pozwól sobie je popełniać. Jeżeli wszystko, co robisz, musi być perfekcyjne – nie jest to prawdziwe zaufanie, ale żądanie gwarancji. Ufaj swojej intuicji, ale nie wymagaj, aby wszystko zawsze się udawało. Oczywiście Twoja intuicja nigdy się nie pomyli, lecz wybory podejmowane inaczej mogą być błędne. Pozwól sobie na to. Poza tym, tworzenie swojego szczęścia oprzyj na własnych decyzjach. Ufaj sobie bardziej niż radom innych osób. Owszem, szanuj inne autorytety, ale Ty bądź dla siebie najwyższym.

7. Spontaniczność.
Nie zawsze bądź do końca przygotowany i zorganizowany. Nie trzymaj w zanadrzu planu na sytuację awaryjną. Oczywiście nie ma nic złego w byciu przygotowanym, ale od czasu do czasu pozwól sobie na więcej spontaniczności: przyjmij nieoczekiwane zaproszenie, skorzystaj z nadarzającej się okazji. Nie postępuj zawsze właściwie i racjonalnie. Bądź spontaniczny.

NARZĘDZIA ROZWIJANIA ŚWIADOMEJ INTUICJI

W rozwoju świadomej intuicji potrzebne nam są powyższe cechy, a także następujące narzędzia:

1. Medytuj przez 15-20 minut raz lub dwa razy dziennie.
Prowadź samoobserwację trzy razy dziennie, poprzedzoną 20 swobodnymi oddechami. Zwracaj uwagę na przebłyski intuicji. Medytacja i oddychanie oczyszczają kanały dla intuicji.

2. Zamknij oczy, obróć się kilka razy, tak aby stracić orientację w przestrzeni.
Bez otwierania oczu poruszaj się po pokoju. Idź na wyczucie. Niech obudzi się twoja wewnętrzna zdolność widzenia. Nie próbuj zgadywać, gdzie jesteś czy z czym się zderzasz. Niczego nie identyfikuj. Po prostu bądź obecny w tym, czego doświadczasz, poruszając się powoli w ciemnościach i kierując się jedynie swoim wewnętrznym przeczuciem. Wykonuj to ćwiczenie przez 5 minut, 3-4 razy na tydzień. Możesz też ćwiczyć w ogrodzie lub lesie, ale upewnij się wcześniej, że nie ma w pobliżu urwisk ani niczego, o co mógłbyś się zranić.

3. Ćwicz umysł, który jest nie tylko intelektem i racjonalnością.
Jest on narzędziem intuicji, i to nie tylko jego prawa półkula. Owszem, ta część jest najbardziej intuicyjna, ale intuicję wspierają również inne części umysłu. Naucz się obcego języka, ucz się na pamięć wierszy, listy zakupów itd. Codziennie przeznacz na to 10-15 minut.

4. Ćwicz „burzę mózgu” – na głos albo pisemnie.
Jeżeli masz podjąć jakąś decyzję, usiądź, weź kartkę i zapisz wszystkie argumenty „za” po jednej stronie, a „przeciw” po drugiej. Pisanie stymuluje twórczą stronę umysłu i otwiera intuicję. Następnie „prześpij się” ze wszystkimi pomysłami. Zasypiając, wydaj swojemu umysłowi instrukcję poszukania intuicyjnej odpowiedzi do następnego rana. Twoja intuicja będzie działać podczas snu.

5. Świadomie poproś o odpowiedź
Np. „muszę znać odpowiedź i podjąć tę decyzję do jutra, do godziny 9.00. Dziękuję”. I zapomnij o tym. Intuicja działa najlepiej wtedy, gdy umysł racjonalny nie zajmuje się daną sprawą.

6. Działaj pod wpływem intuicji. Jeżeli się na nią otworzysz, sama się pojawi.
Zacznij od małych kroczków, nie od poważnych decyzji, gdyż może się okazać, że to nie intuicja podsuwa ci rozwiązanie, ale twoja bujna wyobraźnia i nie uświadomione pragnienie. Tak więc, jeżeli poczujesz nieodparte pragnienie, aby rozdać wszystko, co posiadasz i zamieszkać na pustkowiu, z dala od innych, zastanów się chwilę, czy nie jest to przypadkiem chęć ucieczki od życia. Bądź otwarty i słuchaj prawdziwych przebłysków intuicji. Kiedy już nabierzesz doświadczenia z drobnymi decyzjami, przejdź do poważniejszych, ale dopiero wówczas, gdy nauczysz się odróżniać intuicję od wyobraźni i nie uświadomionych pragnień.

7. Szczerze spodziewaj się i pragnij pojawienia się intuicji.
Wsłuchuj się w pierwszą myśl lub uczucie. Druga myśl – najczęściej wątpliwość – przeważnie pochodzi od któregoś z ministrów, który chce nas namówić do powrotu do racjonalności. Kiedy w mniejszym stopniu będziemy się opierać na racjonalnym umyśle, a bardziej na intuicji, na początku będziemy się czuć dosyć niepewnie. Przejdziemy przecież z bezpieczeństwa w nieznane. Jednak po tym pierwszym okresie niepewności odkryjemy, że mamy, zawsze mieliśmy i będziemy mieć do dyspozycji ogromną moc wszechświata. W każdej chwili możemy po nią sięgnąć, gdyż należy do nas.

C. Sisson , Podróż w głąb siebie


 

Talizmany do pracy z czakrą 3 oka:

 

Opublikowano:

9 problemów z czakrą 3 oka

Jeśli możesz powiedzieć o sobie:

 1. Nie mam chęci rozwijać się duchowo, nie mam na to czasu
 2. Moja intuicja mnie zawodzi
 3. Brak mi wewnętrznego spokoju, wewnętrznej klarowności
 4. Jest tyle głupoty na około, ludzie są ślepi, źli, negatywni (w domniemaniu “jestem lepsza od innych”)
 5. Nie wierze, że moje marzenia mogą się spełnić
 6. Mam problem z wizualizacją
 7. Nie wiem jak korzystać ze swojej wewnętrznej mądrości
 8. Brak mi ciekawości życia, nie czuję się spełniona w swoim życiu
 9. Nie potrafię zapanować nad natrętnymi myślami

To wiedz, że takie problemy pojawiają się, przy zaburzonym przepływie energii przez czakrę 3 oka.

Energia CZAKRY 3 OKA odpowiada za rozbudzoną intuicję, jasne przeczucia, dostęp do uniwersalnej wiedzy, kontakt z podświadomością oraz rozwiniętą wyobraźnię.

Jeśli więc energia płynie swobodnie przez ten ośrodek:

 • Masz doskonale rozbudzoną intuicję.
 • Wiesz co jest Twoją drogą życiową.
 • Często doznajesz natchnień, inspiracji.
 • Masz rozwiniętą wyobraźnię.
 • Snujesz refleksje na temat siebie oraz życia.
 • Odczuwasz energię.
 • Kreujesz radośnie swoje doświadczenia, dla Najwyższego Dobra

Jak efektywnie pracować z czakrą 3 oka, aby zharmonizować w niej przepływ energii i pozbyć się mentalnych blokad, które wywołują te stany??

W poniższym linku odnajdziesz łatwe techniki > http://www.maszke.pl/2013/02/czakra-trzeciego-oka-rozbudzona-intuicja-zdolnosci-parapsychiczne-swobodne-kreowanie-doswiadczen/

Opublikowano:

Energia czakr – CZAKRA 3 OKA /w równowadze, słabo rozwinięta, nadaktywna/

→ Jeżeli czakra trzeciego oka jest w równowadze

Masz doskonale rozbudzoną intuicję. Wiesz co jest Twoją drogą życiową. Często doznajesz natchnień, inspiracji. Masz rozwiniętą wyobraźnię. Snujesz refleksje na temat siebie oraz życia. Odczuwasz energię. Kreujesz radośnie swoje doświadczenia, dla Najwyższego Dobra

Gdy, któraś z czakr jest słabo rozwinięta, energia życia nie może swobodnie płynąć i odpowiednio jej zasilać, co skutkuje przeróżnymi blokadami, przejawiającymi się pod postacią negatywnych doświadczeń  odpowiednich dla danej czakry. Jednakże nie tylko mały przepływ energii jest dysharmonijny. Każda z czakr może być także nadaktywna. Oznacza to, że energia zamiast harmonijnie rozchodzić się po całym polu energetycznym, skupiana jest w większości w danej czakrze. Nadmiar energii w jednych czakrach, powoduje małą ilość energii w innych.

Czakra słabo rozwinięta. Przykładowe objawy: Dopuszczasz do siebie tylko to co możesz sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi. Odrzucasz prawdy duchowe. Twoje życie skupia się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb materialnych, nie rozwijasz się duchowo. Negujesz to czego nie możesz doświadczyć 5 zmysłami.

Czakra nadaktywna. Przykładowe objawy: Przesadne wywyższanie duchowego rozwoju, a tym samym umniejszanie zwykłego, codziennego życia, poczucie wyobcowania, niechęć życia w materii biorąca się z poczucia tego, że to co widzialne jest gorsze od tego co niewidzialne, fiksacja na tym co pozamaterialne, pozazmysłowe, zjednoczenie z Bogiem to cel życia

Zapraszam na wnikliwszą analizę > TEST CZAKR. CZAKRA 3 OKA

Opublikowano:

Test czakr: CZAKRA TRZECIEGO OKA

Czakry to centra energetyczne, zlokalizowane w ciele eterycznym, służące do bezpośredniego pobierania, przetwarzania i rozprowadzania energii życiowej po całym organizmie. Obracają się one (wirują) jak świetliste koła.

Blokady w Twoich czakrach przejawiają się pod postacią negatywnych zdarzeń, uszkodzeń fizycznego ciała, braku energii, dołujących myśli, niskim poczuciem własnej wartości, poczuciem żalu, brakiem perspektyw.  Kiedy pojawiają się kłopoty ze zdrowiem, lub inne smutne sytuacje – nie umiemy kochać, cieszyć się życiem, zarabiać pieniędzy, dogadać się z rodzicami lub dziećmi, rozwijać się twórczo, TO BEZ WĄTPIENIA ODBICIE TEJ SYTUACJI ODNAJDZIESZ W ZABURZONYM FUNKCJONOWANIU CZAKR.

Od małego uczono nas postrzegać WYŁĄCZNIE za pomocą 5 zmysłów, co doprowadziło wielu do poszukiwania szczęścia w zewnętrznym świecie, a sednem szczęścia jest harmonijna praca z przepływem energii życiowej, ponieważ to ona jest podstawą naszych materialnych doświadczeń.

Ilość życiowej energii jaka przepływa przez daną czakrę ma bezpośredni wpływ na Twoją percepcję, na Twoje myśli, na Twoje samopoczucie i na Twoje fizyczne doświadczenia!

Gdy, któraś z czakr jest słabo rozwinięta, energia życia nie może swobodnie płynąć i odpowiednio jej zasilać, co skutkuje przeróżnymi blokadami, przejawiającymi się pod postacią negatywnych doświadczeń  odpowiednich dla danej czakry. Jednakże nie tylko mały przepływ energii jest dysharmonijny. Każda z czakr może być także nadaktywna. Oznacza to, że energia zamiast harmonijnie rozchodzić się po całym polu energetycznym, skupiana jest w większości w danej czakrze. Nadmiar energii w jednych czakrach, powoduje małą ilość energii w innych.

Jest 7 głównych czakr w Twoim ciele:

 • Siódma czakra: CZAKRA KORONY
 • Szósta czakra: CZAKRA TRZECIEGO OKA
 • Piąta czakra: CZAKRA GARDŁA
 • Czwarta czakra: CZAKRA SERCA
 • Trzecia czakra: CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO
 • Druga czakra: CZAKRA SAKRALNA
 • Pierwsza czakra: CZAKRA PODSTAWY (pierwsza od dołu)

!Większość ludzi ma tą czakrę nierozwiniętą!

Energia CZAKRY 3 OKA odpowiada za rozbudzoną intuicję, jasne przeczucia, dostęp do uniwersalnej wiedzy, kontakt z podświadomością oraz rozwiniętą wyobraźnię.

Jeśli więc energia płynie swobodnie przez ten ośrodek:

 • Masz doskonale rozbudzoną intuicję.
 • Wiesz co jest Twoją drogą życiową.
 • Często doznajesz natchnień, inspiracji.
 • Masz rozwiniętą wyobraźnię.
 • Snujesz refleksje na temat siebie oraz życia.
 • Odczuwasz energię.
 • Kreujesz radośnie swoje doświadczenia, dla Najwyższego Dobra

Czakra słabo rozwinięta. Przykładowe objawy: Dopuszczasz do siebie tylko to co możesz sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi. Odrzucasz prawdy duchowe. Twoje życie skupia się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb materialnych, nie rozwijasz się duchowo. Negujesz to czego nie możesz doświadczyć 5 zmysłami.

Czakra nadaktywna. Przykładowe objawy: Przesadne wywyższanie duchowego rozwoju, a tym samym umniejszanie zwykłego, codziennego życia, poczucie wyobcowania, niechęć życia w materii biorąca się z poczucia tego, że to co widzialne jest gorsze od tego co niewidzialne, fiksacja na tym co pozamaterialne, pozazmysłowe, zjednoczenie z Bogiem to cel życia

Wnikliwsza analiza:

Zrób test. Przeczytaj, czym charakteryzuje się osoba, u której przepływ energii przez CZAKRĘ TRZECIEGO OKA jest zaburzony:

 1. Ocenia wszystkie wydarzenia z poziomu rozumu i intelektu
 2. Dopuszcza do siebie tylko to co można sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi
 3. Odrzuca prawdy duchowe
 4. Uważa, że to co jest niematerialne jest wymysłem (nie może tego zobaczyć, ani dotknąć więc tego nie ma)
 5. Swoje życie skupia wyłącznie na dążeniu do zaspokajania pragnień materialnych i potrzeb cielesnych, nie rozwija się duchowo
 6. Czuje niechęć do życia w materii
 7. Gdy czakra jest nadaktywna zaczyna uważać, że duchowy rozwój jest ważniejszy niż codzienne życie
 8. Nie wierzy swoim przeczuciom, swojej intuicji
 9. Uważa się za lepszą od innych
 10. Niezwykłe zbiegi okoliczności, uważa za zwykłe  przypadki
 11. Nie potrafi spojrzeć głębiej i dostrzec sensu w doświadczeniach, które do niej przychodzą
 12. Boi się pragnąć i marzyć, ponieważ nie wierzy, że te marzenia mogą się spełnić
 13. Wizualizacja sprawia jej trudność
 14. Nie potrafi korzystać ze swojej wewnętrznej mądrości
 15. Nie wierzy, że odpowiedzi na swoje pytania może odnaleźć wewnątrz siebie
 16. Uważa, że nie ma żadnego wsparcia podążając przez życie
 17. Nie potrafi wyciszyć się w środku
 18. Nie czuje klarowności przy podejmowaniu ważnych decyzji
 19. Nie czuje się spełniona w życiu, ma poczucie, że nie jest na właściwej ścieżce
 20. Brak w niej ciekawości życia. Odkrywania tego, że życie jest czymś więcej niż tylko to co postrzegają fizyczne zmysły
 21. Łatwo można nią manipulować, choć ona sama może nie zdawać sobie z tego sprawy. Brak jej łączności z własną intuicją i możliwości rozróżnienia co jest prawdą, a co iluzją
 22. Nie potrafi dostrzec sensu wydarzeń, które są nie tylko w jej życiu, ale także w życiu innych ludzi, co prowadzi do osądzania, pretensji i rozczarowań
 23. Uważa, że tylko i wyłącznie jej poglądy są słuszne i prawdziwe
 24. Nie potrafi zapanować nad natrętnymi myślami

Jak harmonizować czakrę trzeciego oka? Jak z nią pracować? Jest na to wiele sposobów m.in:

1. Otaczaj się kolorem indygo, kolorem szafirowym (bo to właśnie wibracja tej barwy odpowiada szóstej czakrze)

2. Obserwuj gwieździste niebo. Cudownie harmonizuje to 3oko

3. Korzystaj z energii kamieni naturalnych. Wibracje tych kamieni, harmonizują czakrę trzeciego oka: Szafir, tanzanit, fluoryt, sodalit, granatowy turmalin, ciemny ametyst, morion, lapis lazuli

Zobacz talizmany, które tworzę dla czakry 3 oka > BRANSOLETKI DLA 3 OKA

4. Wibracja olejków – mięta pieprzowa, imbir, melisa, jaśmin

5.  W wolnych chwilach mantruj samogłoskę „I”, a odpowiednie wibracje spowodują zrównoważenie energetyczne czakry trzeciego oka

6. Używaj afirmacji i pozwól wibracji poniższych zdań, zharmonizować szósty ośrodek energii

– Mam doskonale rozbudzoną intuicję
– Wewnętrzny głos mojej duszy prowadzi mnie przez życie
– Każdego dnia doznaję natchnień i inspiracji
– Mam rozwiniętą wyobraźnię
– Często siadam w ciszy  i snuję refleksję, dotyczące życia i świata wokół mnie
– Jestem duszą rozwijającą się poprzez doświadczenia w ciele
– Wszystko, jest jednością
– Rozwijam się duchowo
– Otwieram się na wewnętrzne prowadzenie
– Mam doskonały kontakt z moją intuicją
– Moja mądrość życiowa pochodzi z mojego wnętrza
– Postrzegam świat jasno i klarownie
– Budzę i pielęgnuję w sobie jedność ze światem
– Odczuwam łączność z moją wewnętrzną mądrością
– Dostrzegam więcej/widzę więcej
– Swoim postrzeganiem wychodzę poza 5 zmysłów
– Jestem świadomością
– Widzę poza przestrzeń i czas
– Z każdym dniem rozwijają się moje zdolności percepcyjne
– Osiągam jasność myśli

Energia naturalnych kamieni

W życiu nie można stawiać wyłącznie na fizyczność zapominając o duchowości, jak również nie można stawiać wyłącznie na duchowość zapominając o fizyczności. Jesteś tutaj, aby się radośnie przejawiać. Jesteś tutaj, aby doświadczać fizycznego życia, kreując poprzez swoją Wewnętrzną Moc.

RÓWNOWAGA, HARMONIA tego co fizyczne, z tym co duchowe. RÓWNOWAGA HARMONIA tego co duchowe, z tym co fizyczne – dopiero to daje pełnie w Tu i Teraz.

Kamienie półszlachetne to pozytywne bateryjki, które niosą energetyczne wsparcie, ponieważ posiadają wysoki stopień energii własnej. Każdy kamień posiada inne właściwości i emanuje inną energią, która wpływa pozytywnie na właściciela, noszącego dany kamień, ponieważ jego energia łączy się z energią osobistą danej osoby.

W każdym kamieniu znajduje się czysta, potężna, naturalna energia, lecz aby kamień oddziaływał na daną osobę musi mieć  z nią fizyczny kontakt, dlatego stworzyłam silne talizmany z energią naturalnych kamieni, które możesz nosić jako – biżuteria dla czakr >

TEST DLA 7 CZAKR