Opublikowano Dodaj komentarz

Łatwy proces manifestacji wszystkich marzeń

Dajamanti: 80% wszystkich Waszych pytań do mnie skupia się na tworzeniu własnej rzeczywistości.  Tłumaczyłem to wiele razy, ale widzę, że ten temat jest nadal w powijakach.  Wiele osób pyta mnie o wzbogacenie własnej rzeczywistości przyjemnymi doświadczeniami i to jest bardzo zrozumiałe.  Pytacie mnie o latanie, zamożność duchową i materialną, zdrowie, piąty wymiar.

Dzisiaj chciałbym napisać następną informacje ogólną dla wszystkich na temat tworzenia. Pragnę stworzyć Wam szablon, niejako wzór, z którego będziecie korzystać przy tworzeniu tego czego chcecie. Moi Drodzy, musicie zrozumieć, że nie ma jednej głównej, ustalonej zasady tworzenia.  Każde ćwiczenie, technika mentalna, która potęguje wasze wewnętrzne przekonanie, jest dobra.  Nawet gdybyście praktykowali technikę podyktowaną od samego Mistrza Wzniesionego, a ona sama nie spowodowałaby żadnych uczuć, czy wewnętrznego przekonania, należy ją odłożyć na bok i poszukać czegoś innego.

Wielcy Mistrzowie, Jogini, Szamani dokonują “niewyobrażalnych” dla zwykłego trójwymiarowego oka rzeczy, które posiadają swój zalążek w technikach opracowanych przez tych niezwykłych ludzi.  Wiele osób widziało Joginów unoszących się kilka metrów nad Ziemią, jak również Szamanów, którzy dokonywali podobnych rzeczy . A jednak techniki które wykonują Szamani, różnią się od technik Joginów.  Nie oznacza to tego, że techniki Szamanów są niepoprawne i odwrotnie. Oznacza to, że każda technika, która potęguje w nas samych wewnętrzne przekonanie, jest tą właściwą techniką dla naszego “Ja”.  Możemy praktykować techniki Joginów i Szamanów, ale one nie wywołają w nas tego uczucia, czy też przekonania, jakie pojawiło się, gdy praktykowaliśmy technikę z książki “nieoświeconego” pisarza.

Mamy uczucie jakby dany pisarz “odkrył w sobie i w nas Boga”.  Jego język i styl pisania jest zrozumiały dla nas i bardziej przemawiający, ponieważ na co dzień posługujemy się podobnym i nie powinniśmy przekreślać tego, co ktoś inny napisał, dopóki nie wypróbujemy tego na sobie. Pamiętajmy! Każda technika, która wywołuje przekonanie (wiarę) jest tą, której powinniśmy się trzymać, a całą resztę odsunąć na bok.  Ponieważ istnieje też taka możliwość, iż gdy zrozumiemy i doświadczymy jednej techniki, ta która była dla nas tak zwaną “nie działającą”, nagle stanie się aktywną na “pełnych obrotach”.

A teraz opiszę Wam Kochani szablon, wzór, na którym oparte są wszelkiego rodzaju techniki, służące tworzeniu własnej rzeczywistości i osiąganiu celów i pragnień.

Wzór do tworzenia wszystkich pragnień

Wyobraźcie sobie Kochani punkt A i punkt B.  Punkt A jest złączony prostą linią z punktem B (możecie również narysować to na kartce, aby można było łatwiej zrozumieć).  Obecnie jesteście w punkcie A i bardzo chcecie dotrzeć do punktu B, który symbolizuje wasze pragnienie.  Punkt B – to Wasze doskonałe zdrowie, zamożność duchowa i materialna, piąty wymiar i wszystko to, czego pragniecie. Ogólnie mówiąc, punkt B jest celem, do którego zmierzacie i chcecie się tam znaleźć.  A więc jesteście w punkcie A, myślicie i odczuwacie wibracje, które harmonizują i dopasowują Waszą istotę z punktem obecnym.  Punkt B, w którym chcecie się znaleźć, posiada absolutnie inne odczucia wibracyjne oraz schematy myślowe, i dopóki myślicie i odczuwacie w zgodzie z wibracjami punktu A, nie możecie się znaleźć w punkcie B.  Więc co należy zrobić? Należy DOPASOWAĆ się do punktu B, aby w nim egzystować i doświadczać. Częstotliwość wibracyjna i schematy myślowe istot, które egzystują obecnie w punkcie B, diametralnie różnią się od Waszego aktualnego myślenia i wibracji, które odczuwacie w punkcie A.

Samo myślenie nie wystarczy, musisz odczuwać wibracje

A więc praca, którą należy wykonać, to wibracyjne dopasowanie się do punktu B.  Samo myślenie o punkcie B nie wystarczy. MUSICIE ODCZUĆ WIBRACJE MIEJSCA PUNKTU B, ABY MÓC W NIM EGZYSTOWAĆ I DOŚWIADCZAĆ.  Teraz, jak myślicie, do czego służy linia łącząca punkt A z punktem B?  Ona jest drogą, po której stopniowo zbliżacie się do celu (punktu B).  W rzeczywistości tej linii tam nie ma, ale w obecnym wymiarze ona została stworzona jako “wytyczne” dla tych ludzi, którzy natychmiastowo pragną znaleźć się w punkcie B.  Nie znajdziecie się natychmiastowo w punkcie B, ponieważ wibracje które znajdują się w tym punkcie, są Wam na ten czas nieznane, lub nie wypływają automatycznie z Waszych ciał i musicie je praktykować.  Jeżeli będziecie je praktykować, myśleć i odczuwać wibracje miejsca punktu B i stopniowo odsuwać od Siebie punkt A, ta linia będzie robiła się coraz krótsza, a punkt B znajdzie się bardzo blisko Waszych “wewnętrznych” drzwi.  Jest to krótka instrukcja wzoru, na którym opiera się tworzenie wszelkiego rodzaju pragnień.

Moi Kochani, bardzo często chcecie stworzyć dla Siebie piękne życie z takiego względu, iż Wasze obecne życie nie odzwierciedla tej harmonii, do której dążycie. Gdy piszę: “Stwórzcie inne schematy myślowe, odczuwajcie inne wibracje” – nie jest to tylko zwykła zabawa słowami, aby móc “zatkać Was” pewnymi duchowymi regułami, które nie mają żadnego znaczenia w świecie zewnętrznym.  One istotnie mają ogromne znaczenie, mało tego, na wzorcach myślowych i odczuciach wibracyjnych opiera się cała egzystencja, między innymi Wasze fizyczne i duchowe zdrowie, pragnienia spełnione i niespełnione, wszystkie wymiary i Wszystko co istnieje.  Ale to już wiecie.  Nic nowego Wam nie przekazuję.  To “coś” nowego, co pragniecie poznać i doświadczyć, znajduje się w punkcie B. To co tutaj czytacie, to tylko słowa pisane, które mają Wam uświadomić, że nadal jesteście w punkcie A i odczuwacie jego wibracje bardzo dokładnie i dogłębnie.  Czytając ten tekst, nadal jesteście w punkcie A.  Czytając różne przekazy, nadal jesteście w punkcie A.  Śledząc moje wypowiedzi, nadal jesteście w punkcie A.  Nie ruszacie się z miejsca, ponieważ Wasze schematy myślowe i odczucia danego miejsca zakotwiczają Was właśnie w “tym” obecnym miejscu.

Wiele osób pytało mnie o technikę unoszenia własnego ciała w powietrze.  Choć istnieje mnóstwo takich technik, techniki najbardziej pożądane to te, które dopasowują ciało do odczucia unoszenia je w powietrze.  I tutaj tak samo możecie posłużyć się szablonem, który Wam opisałem (Punkt A i B).  Jesteście w punkcie A, jako ciało, które stąpa po Ziemi, odczuwacie własny ciężar ciała.  Punkt B – to lekkość ciała, odczucia unoszenia ciała w powietrze. Wyobraźcie sobie, że istoty, które istnieją w punkcie B, unoszą się w zgodzie ze swoją wolą, ponieważ są absolutnie przekonane, że jest to możliwe.  Innymi słowy, zakotwiczyli tak dokładnie własne wibracje z wibracjami punktu B, że nie wyobrażają sobie chwili, w której nie mogliby tego dokonać.  Teraz zobaczcie Was samych jako istoty egzystujące w punkcie A, które bardzo pragną przebywać w punkcie B.  A teraz wyobraźcie sobie, że już egzystujecie w punkcie B.  Wasze ciało lekko unosi się nad Ziemią i nie wyobrażacie sobie chwili, abyście tego nie potrafili dokonać.  Odsuwacie lub nie skupiacie się tak bardzo na punkcie A, a wasza uwaga jest subtelnie skierowana na punkt B.  Wtedy linia łącząca oba punkty zmniejsza się, a punkt B wyłania się z mentalnej “mgły” i wkrótce nastąpi stałe zakotwiczenie w tym punkcie i Wasze ciało będzie MUSIAŁO unieść się nad Ziemią w zgodzie z Waszą Wolą.

Wykorzystaj ten szablon do stworzenia wszystkiego czego chcesz

Możecie ten szablon wykorzystać do stworzenia wszystkiego czego chcecie.  Na przykład pragniecie zdrowia.  Uświadamiacie sobie, że jesteście na ten czas chorzy, ponieważ przebywacie w punkcie A i jesteście otoczeni lekarzami, innymi chorymi, którzy przypominają Wam o Waszej chorobie, ponieważ jesteście wibracyjnie dopasowani do tego punktu.  Punkt B – to absolutne zdrowie.  Ludzie, którzy tam egzystują są okazami doskonałego zdrowia.  A teraz przenieście Waszą świadomość do tego punktu.  Zostawcie punkt A za sobą.  Wyobraźcie sobie, że już egzystujecie w punkcie B, a Wasza uwaga nie spoczywa dłużej na punkcie A, który przypomina Wam o waszej chorobie i w ten o to sposób odsuwacie punkt A i przybliżacie się do punktu B, a stan Waszego zdrowia zaczyna się poprawiać coraz bardziej i bardziej.  Pamiętajcie!  Cała sztuka polega na tym, abyście przenieśli swoje myślenie i odczucia wibracyjne do punktu B i trzymali się go rękami i nogami.  Punktu A już doświadczyliście. Nie musicie się go tak uporczywie trzymać, zostawcie go dla innych.

Rzeczą następującą, którą powinniście wiedzieć, jest fakt, że im wyższy wymiar świadomości, tym krótsza staje się linia łącząca punkt A i B, aż w końcu przestaje całkowicie istnieć, natomiast punkt A i B stają się jednością.  W tym określonym wymiarze świadomości, miejsce w którym obecnie jesteś i to, w którym chciałbyś się znaleźć, leżą w tym samym miejscu i wszystko co chcesz robić i mieć doświadczasz natychmiastowo.  Jak to jest możliwe?  Jest to absolutnie możliwe za sprawą Twojej świadomości, która rozciągnęła się na wszystkie wymiary oraz jest świadoma wszystkiego naraz.  Dlatego też, pomimo iż jesteś świadomy swojej obecności w innym miejscu, a jesteś tutaj, to tam w innym miejscu również jesteś.  Tak samo jest z doświadczeniami.

Dlaczego pojawiają się wydarzenia i ludzie, którzy szkodzą?

Istnieje moi Kochani pewna moc, która działa jak “wielkie skróty”, zbliżając punkt B do punktu A.  Ta moc nazywana jest “Miłością bezwarunkową”.  A teraz opiszę jak to działa.  Powiedzmy, że pragniecie czegoś doświadczyć.  Odczuwacie wibracje tej rzeczy i dobrze się przy tym czujecie.  A w rezultacie spotykacie osoby i wydarzenia, które pomagają Wam stworzyć to, co chcecie.  Teraz pytanie: “Czy potępicie te osoby za to, że chcą Wam pomóc”?  “Czy znienawidzicie te wydarzenia za to, że przybliżają Was do upragnionego celu?”  Nie.  POKOCHACIE JE, ponieważ dzięki nim jesteście coraz bliżej punktu B. A więc dlaczego w waszym życiu pojawiają się ludzie i wydarzenia, które nie pomagają, a raczej szkodzą waszym doświadczeniom? Ponieważ nieświadomie skoncentrowaliście się na tym, czego nie chcecie, i pojawiają się osoby i wydarzenia, które pomagają Wam doświadczyć tego, czego nie chcecie. Widzicie Kochani jak naturalny i oczywisty jest to proces?  Rozumiecie teraz, że wyższe wymiary nie znajdują się gdzieś tam daleko w górze, albo głęboko pod Ziemią, tylko są zawsze dostępne pod ręką Tu i Teraz.

I jeszcze raz podkreślę to, co stanowi esencję tego co napisałem:  “Przenieście Wasze schematy myślowe i odczucia wibracyjne do punktu B, które dopasują Was samych do upragnionego celu”.  Róbcie to stopniowo.  Z dnia na dzień poczujcie, iż jesteście już jedną nogą w punkcie B, który symbolizuje osiągnięty cel. Nie starajcie się robić tego natychmiastowo, ponieważ szybko się zniechęcicie.  Jest to proces stopniowy.  Nie musi on trwać całych miesięcy, ani tygodni.  Może zająć Wam kilka dni, ale nigdy nie zrobicie tego od razu. Pamiętajcie o tym!

Dopóki nie zmienisz zachowania, wibracji, postawy, nic się nie zmieni

Bardzo zależy mi na tym, abyście otworzyli oczy i stali się świadomi tego, że obecnie znajdujecie się w punkcie A i każda wasza wątpliwość co do punktu B utrzymuje Was nadal w punkcie A.  Każde wypowiedziane słowo, myślowy schemat symbolizujący punkt A zakotwicza Was dokładnie w tym punkcie.  Aby ruszyć się z miejsca, musicie odczuwać i myśleć coś, co jest zupełnie inne niż to, co obecnie myślicie i odczuwacie. Tak samo jest z Piątym Wymiarem świadomości.  Piąty wymiar to przede wszystkim bezwarunkowa miłość do wszelkiego stworzenia i ta “prawdziwa” radość – upragniony punkt B.  Jeżeli nie potraficie tej miłości i radości zakotwiczyć we własnym wnętrzu, ponieważ… i tutaj wymieniacie masę powodów:  “Bo on jest zły, to dlaczego ja mam go kochać?”…”bo praca taka a nie inna”…”bo to wszystko przez moją rodzinę”… “a żona, czy mąż zachowuje się tak jak nie powinien, tak jak nie powinna” i…tutaj można wymieniać jeszcze sto różnych powodów.

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że każde takie słowo nadal utrzymuje Was w punkcie A i dopóki nie potraficie zmienić Waszego zachowania, postawy, odczuć wibracyjnych – NIC NIE MOŻE SIĘ ZMIENIĆ.  Nikt Was nie przeniesie do Piątego wymiaru, bo po prostu tam wibracyjnie nie pasujecie. Wiem, jak to mogło zabrzmieć, ale taka jest prawda Kochani.  Trzymając się uparcie trzeciego wymiaru, nie pasujecie do piątego. Róbcie wszystko co w Waszej mocy, abyście zaczęli wibracyjnie dopasowywać się do tego wymiaru bezwarunkowej miłości.  Abyście mogli wyrażać bezwarunkową miłość idąc drogą do pracy, do domu, do kościoła…i do jakiegokolwiek innego miejsca, w którym wyrażaliście uczucia poprzednie.

Zamieńcie te uczucia na radość i miłość.  Przecież potraficie.  Przecież kochacie swoje zwierzaki, swoje dzieci i czujecie radość gdy bawicie się z nimi.  Dlaczego nie przeniesiecie tych uczuć na innych ludzi? Dlaczego po zabawie z tymi kochanymi istotami nie zrobicie co w Waszej mocy, aby utrzymać te uczucia jak najdłużej?

Osoby które nadal czekają na Piąty wymiar, po prostu nie doczekają się go.  Osoby, które pracują nad sobą, pracują z wysokimi częstotliwościami bezwarunkowej miłości, ujrzą w końcu blask złotego światła, który oplecie i obmyje Gaję.  To jest pewne.  Mało tego, takim osobom zostanie dana wszelka pomoc z innych wymiarów. Dlaczego?  Ponieważ te osoby wibracyjnie pasują do tych innych wymiarów (Punktu B), a tam istoty pomagają sobie jak tylko mogą.

Moi Drodzy, proszę Was, nie skupiajcie się na mojej osobie i nie szukajcie we mnie jakichś rewelacji, odnajdźcie je wszystkie w sobie.  Czytajcie i spróbujcie zastosować moje rady i wskazówki, jeżeli czujecie, że harmonizują się z Waszymi uczuciami.  Nie skupiajcie się na mojej osobie.  Ja nie szukam oklasków ani pochwał, a to co ja zrobiłem i inni, Wy również możecie zrobić.  Aby tego dokonać, potrzebne jest Wam doświadczenie, wiedza, która opisuje jak w prosty sposób dotrzeć z punktu A do punktu B. Tę wiedzę wykładam Wam już nie jeden raz.  Tę wiedzę czytaliście również w innych źródłach.  Ja czekam na Was w Piątym wymiarze, w którym można dokonać niemożliwego.  Tylko kilka osób tam dotarło.  Wy również możecie dotrzeć do tego miejsca.  Wszyscy mogą dotrzeć do tego “punktu w świadomości”. Odczujcie wibracje piątego wymiaru, a wtedy zrobimy sobie wspaniałą zabawę. Ponieważ w tym trzecim obecnym wymiarze mogę do Was tylko pisać.  W piątym natomiast możemy się spotkać, zobaczyć i bawić.  Wszyscy jesteście już bardzo blisko punktu B, nie pozwólcie sobie na jakiekolwiek zwątpienie.

Kochani, moje pytanie brzmi:  “Czy Wy to wszystko zrozumieliście co tutaj napisałem?  Czy potraficie to zastosować we własnym życiu?” Jeżeli tak, podążycie właściwą ścieżką.


Biżuteria dla 7 czakr :

Cały czas płynie w Tobie i przez ciebie energia. Nauczono cię doświadczać świata wyłącznie za pomocą 5 zmysłów, a zapomniano powiedzieć Ci, że tak jak masz żyły, którymi płynie krew, posiadasz także meridiany-kanały, którymi płynie energia. Łączą się one z głównymi centrami energii w ciele zwanymi CZAKRAMI.

Czakry to centra energetyczne, zlokalizowane w ciele eterycznym, służące do bezpośredniego pobierania, przetwarzania i rozprowadzania energii życiowej po całym organizmie. Obracają się one (wirują) jak świetliste koła. Harmonizować czakry można na wiele sposobów. Używając mantr, olejków, kolorów, wyobraźni, medytacji, afirmacji oraz ENERGII KAMIENI.

W każdym kamieniu znajduje się czysta, potężna, naturalna energia, lecz aby kamień oddziaływał na daną osobę musi mieć z nią fizyczny kontakt, dlatego stworzyłam tą wyjątkowe bransoletki – BRANSOLETKI, SILNE TALIZMANY >


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *