Opublikowano Dodaj komentarz

Energia czakr – CZAKRA 3 OKA /w równowadze, słabo rozwinięta, nadaktywna/

→ Jeżeli czakra trzeciego oka jest w równowadze

Masz doskonale rozbudzoną intuicję. Wiesz co jest Twoją drogą życiową. Często doznajesz natchnień, inspiracji. Masz rozwiniętą wyobraźnię. Snujesz refleksje na temat siebie oraz życia. Odczuwasz energię. Kreujesz radośnie swoje doświadczenia, dla Najwyższego Dobra

Gdy, któraś z czakr jest słabo rozwinięta, energia życia nie może swobodnie płynąć i odpowiednio jej zasilać, co skutkuje przeróżnymi blokadami, przejawiającymi się pod postacią negatywnych doświadczeń  odpowiednich dla danej czakry. Jednakże nie tylko mały przepływ energii jest dysharmonijny. Każda z czakr może być także nadaktywna. Oznacza to, że energia zamiast harmonijnie rozchodzić się po całym polu energetycznym, skupiana jest w większości w danej czakrze. Nadmiar energii w jednych czakrach, powoduje małą ilość energii w innych.

Czakra słabo rozwinięta. Przykładowe objawy: Dopuszczasz do siebie tylko to co możesz sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi. Odrzucasz prawdy duchowe. Twoje życie skupia się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb materialnych, nie rozwijasz się duchowo. Negujesz to czego nie możesz doświadczyć 5 zmysłami.

Czakra nadaktywna. Przykładowe objawy: Przesadne wywyższanie duchowego rozwoju, a tym samym umniejszanie zwykłego, codziennego życia, poczucie wyobcowania, niechęć życia w materii biorąca się z poczucia tego, że to co widzialne jest gorsze od tego co niewidzialne, fiksacja na tym co pozamaterialne, pozazmysłowe, zjednoczenie z Bogiem to cel życia

Zapraszam na wnikliwszą analizę > TEST CZAKR. CZAKRA 3 OKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *